آکادمی بدمینتون برتر

سالن خوراکیان

آدرس:خیابان استاد معین ،خیابان دامپزشکی کوجه حیدریان مجموعه ورزشی شهید خوراکیان سالن شماره2

امکانات :4 کورت بدمینتون،پارکینگ داخل مجموعه

لوکیشن: 

تصاویر سالن: 

سالن خوراکیان