آکادمی بدمینتون برتر

سالن دانشگاه شریف

آدرس :خیابان قاسمی ،نبش کوچه صادقی مدیریت تربیت بدنی دانشگاه شریف ساختمان شماره 1 سمت راست طبقه دوم سالن بدمینتون

امکانات :یک کورت اصلی و دو کورت فرعی، رختکن ،دوش ابگرم

لوکیشن:

تصاویر سالن:

سالن دانشگاه شریف