خبرها

امیر قاسمی: امیدوارم حامیان مالی جذب بدمینتون شوند

نویسنده: آکادمی بدمینتون برتر تاریخ انتشار: 02 اسفند 1399

حسن بزرگزاد بعنوان سر مربی تیم ملی پارابدمینتون آقایان منصوب شد

نویسنده: آکادمی بدمینتون برتر تاریخ انتشار: 29 بهمن 1399

برگزاری وبینار توجیهی مربیگری سطح 1 جهانی توسط بدمینتون آسیا

نویسنده: آکادمی بدمینتون برتر تاریخ انتشار: 14 دی 1399

نتایج مسابقات لیگ برتر بدمینتون بانوان هفته هفتم مشخص شد

نویسنده: آکادمی بدمینتون برتر تاریخ انتشار: 14 دی 1399

نتایج مسابقات لیگ برتر بدمینتون آقایان هفته هفتم مشخص شد.

نویسنده: آکادمی بدمینتون برتر تاریخ انتشار: 14 دی 1399