آکادمی بدمینتون برتر

امیر قاسمی

  • لیسانس تربیت بدنی
  • دارای مدرک مربیگریبدمینتون در جه 2 کشور
  • دارای درجه شاتل تایم بین المللی
  • دارای مربیگری درجه 3 امادگی جسمانی
  • دارای مربیگری درجه 2 کاربا وزنه دارای
  • دارای گواهینامه تخصصی اسیب شناسی ورزشی
  • گواهینامه تخصصی ورزش کودکان (6 تا 10سال )و امادگی جسمی
  • دارای مقامهای قهرمانی در رده های سنی مختلف
  • سال 2018 دارای رنکینگ 360 جهانی در قسمت دو نفره
  • سال 96 کسب مقام سوم در مسابقات بین المللی جام فجر در قسمت دو نفره
<امیر قاسمی