آکادمی بدمینتون برتر

پیشرفته

مربی مکان جنسیت روزها تاریخ شروع تاریخ پایان ساعت شروع ساعت پایان قیمت تومان ثبت نام
امیر قاسمی سالن خوراکیان آقایان یکشنبه - سه شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ 18:30 20:00 800,000 تاریخ ثبت نام گذشته است

این دوره برای ورزشکاران اهمیت ویژه ای دارد از این جهت که به طور تخصصی به رفع ایرادات میپردازند. اگر ورزشکاران ایراداتی در ضربات و تکنیک ها داشته باشند طی جلسات ابتدایی این مشکلات رفع میشوند. در جلسات نخست تمام موارد دوره ی گذشته مرور خواهند شد.

 • آموزش و رفع اشکال دوره نیمه پیشرفته
 • آموزش و تعریف بازی یک نفره و دونفره
 • آموزش تاکتیک های بازی 1 نفره
 • آموزش ضربه نت کج فورهند و بک هند (نت مورب)
 • آموزش ضربه آندرهند گول زننده (دومچه) trick shot
 • آموزش ضربه هاف اسمش و دراپ تیز
 • آموزش تاس حمله ای
 • آموزش اسمش کامل
 • آموزش ضربات کات دار عفب زمین: * تاس * دراپ
 • آموزش بازی دونفره و تاکتیک های آن
 • آموزش ضربه سرویس بلند با روی راکت یا فورهند
 • انجام مسابقات داخلی و اهدای جوایز که در طول دوره به اطلاع هنرجویان خواهد رسید.
 • ذکر این نکته ضروری است که بنا به تشخیص مربیان در هر یک از سرفصل ها نسبت به توانایی و استعداد، صرف وقت و تمرین بیشتر ممکن خواهد بود.