آکادمی بدمینتون برتر

آموزش بازی دوبل

مربی مکان جنسیت روزها تاریخ شروع تاریخ پایان ساعت شروع ساعت پایان قیمت تومان ثبت نام
اصغر ساولانی سالن دانشگاه شریف آقایان یکشنبه - سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 19:00 20:30 1,320,000 تاریخ ثبت نام گذشته است
امیر قاسمی سالن خوراکیان آقایان یکشنبه - سه شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ 18:30 20:00 640,000 تاریخ ثبت نام گذشته است

این پکیج بسیار تخصصی است و طی جلسات ابتدایی مرور تمامی قوانین گفته شده و رفع تمامی ایرادات انجام خواهد شد. در این دوره هر یک از سرفصل ها به دلیل سختی و اهمیت آن در طول 2 جلسه آموزش داده میشوند.

 • آشنایی با بازی دونفره
 • آشنایی با قوانین کلی دونفره
 • آشنایی با جای گیری دونفره
 • آشنایی با ضربات مختلف و استفاده از آن ها در بازی دونفره
 • آشنایی با سرویس (تیز و کوتاه) پشت راکت به صورت هدفمند در بازی دو نفره
 • آشنایی با تاکتیکهای  بازی دونفره
 • آشنایی با وظایف هرفرد در بازی دونفره در شرایط مختلف
 • آشنایی با دفاع در بازی دونفره
 • آشنایی با حمله در بازی دونفره
 • آشنایی با بازی بدون توپ در بازی دونفره
 • بازی شرطی و هدفمند
 • بازی تدارکاتی