آکادمی بدمینتون برتر

محسن سوار

  • دارای مدرک مربیگریبدمینتون در جه 2 کشور
  • دارای درجه شاتل تایم بین المللی
  • دارای مدرک داوری
  • دبیر هیئت بدمینتون جنوبشرق استان تهران
  • ریئس کمیته داوران بدمینتون شهرری
<محسن سوار