آکادمی بدمینتون برتر

معصومه اصلانی

  • کارشناس حسابداری
  • دارای مدرک مربیگریبدمینتون در جه 3 کشور
  • قهرمانی شهرداری در 4 دوره
<معصومه اصلانی