آکادمی بدمینتون برتر

اصغر ساولانی

  • مهندس برق قدرت
  • دارای مدرک مربیگری بدمینتون در جه 3 کشور
  • دارای درجه شاتل تایم بین المللی
  • مربی و بازیکن شرکت توزیع برق تهران بزرگ
<اصغر ساولانی