آکادمی بدمینتون برتر

مبتدی

مربی مکان جنسیت روزها تاریخ شروع تاریخ پایان ساعت شروع ساعت پایان قیمت تومان ثبت نام
اصغر ساولانی سالن دانشگاه شریف آقایان یکشنبه - سه شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ 18:45 20:15 1,040,000 ثبت نام
اصغر ساولانی سالن دانشگاه شریف آقایان شنبه - دوشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ 19:00 20:30 780,000 ثبت نام
محسن سوار سالن دانشگاه شریف آقایان یکشنبه - سه شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ 20:30 22:00 1,040,000 ثبت نام
معصومه اصلانی سالن دانشگاه شریف بانوان یکشنبه - سه شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ 17:00 18:30 1,040,000 ثبت نام
اصغر ساولانی سالن دانشگاه شریف آقایان یکشنبه - سه شنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ 18:45 20:15 1,170,000 تاریخ ثبت نام گذشته است
اصغر ساولانی سالن دانشگاه شریف آقایان شنبه - دوشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 19:00 20:30 1,170,000 تاریخ ثبت نام گذشته است
معصومه اصلانی سالن دانشگاه شریف بانوان یکشنبه - سه شنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ 17:00 18:30 1,080,000 تاریخ ثبت نام گذشته است
محسن سوار سالن دانشگاه شریف آقایان یکشنبه - سه شنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ 20:30 22:00 1,170,000 تاریخ ثبت نام گذشته است
محسن سوار سالن دانشگاه شریف آقایان یکشنبه - سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 20:30 22:00 1,430,000 تاریخ ثبت نام گذشته است
اصغر ساولانی سالن دانشگاه شریف آقایان یکشنبه - سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 18:45 20:15 1,430,000 تاریخ ثبت نام گذشته است

این دوره برای کسانی مناسب است که رده ی سنی آن ها بیش از نونهالان است و آموزشی ندیده اند.وهمچنین بزرگسالان جهت اصلاح و باز آموزی حرکات وضربات و اموزش اصولی بدمینتون .در این دوره قوانین بدمینتون نیزآموزش داده می شود

 • آشنایی با راکت، توپ و زمین
 • آموزش راکت گیری:
  • وی گریپ (v) = فورهند  ، تامپ گریپ = بک هند
 • آشنایی با ضربات  فورهند (روی راکت) و بک هند (پشت راکت)
 • آموزش سرویس کوتاه با پشت راکت
 • آموزش ضربه نت، بک هند و فورهند
 • آموزش ضربه آندرهند، بک هند و فورهند
 • آموزش حرکت پا یا شادو = نخست شادوی مستقیم و سپس شادوی مورب (کج)
 • آموزش ضربه درایو فورهند و بک هند
 • آموزش دفاع ضربه اسمش بک هند وفورهند
 • آموزش حرکت پا و شادوی دفاع اسمش
 • آموزش بازیهای مختلف نصف و کل زمین و آشنایی با قوانین کل بدمینتون
 • آموزش ضربات عقب زمین : دراپ ، تاس و اسمش
 • انجام مسابقات داخلی و اهدای جوایز