آکادمی بدمینتون برتر

اجاره کورت

اجاره کورت

مسابقه دارید؟ می خواهید تمرین کنید و با ممارست امادگی خودتان را حفظ کنید؟ حوصله تون سر رفته ؟نمی دانید کجا بازی مهیج بدمینتون رو با دوستانتان تجربه کنید؟ یا با هرکسی تماس میگیرید ولی همپایی پیدا نمی کنید ؟ هوا سرده و به علت بارندگی امکان بازی در پارک را ندارید ؟ اکادمی بدمینتون برتر با ارتباط با سالنهای مختلف در نقاط مختلف شهر می تواند در این زمینه در کنار شما باشد و زمینه یک بازی مهیج و جداب را در محیطی سالم و ایمن برای خانواده ها و فرزندان عزیزتان مهیا نماید. شما می توانید به صورت گروهی برای رزرو یک کورت ویا بصورت انفرادی درخواست خود را با ذکر سطح بازی و ادرس برای مابفرستید وما شما را با نفرات همترازتان همگروه خواهیم نمود و یک روزبه یاد ماندنی را برای شما به تصویر می کشیم

سالن شهید خوراکیان