آموزش بدمینتون در آکادمی برتر!

آکادمی بدمینتون برتر، افق دید خود را گسترده و با تکیه بر تجربیات شگفت مربیان پکیج های آموزشی را طراحی نموده است. پکیج ها در بخش بانوان و آقایان آماده شده اند و به تمامی رده های سنی اختصاص یافته اند. در یک فضای دوستانه با رقابتی سالم میان ورزشکاران یک حس عالی از این شاخه ی ورزشی را خواهید یافت. تلاش ما بر آن استوار است تا در کمتر از یکسال تمام تکنیک ها را آموزش دهیم. به گونه ای که پس از این مدت انگیزه و توانایی مناسب برای شرکت در مسابقات محلی، استانی و کشوری را داشته باشید. ورزشکاران نخبه و مستعد پس از طی این مسیر هیجان انگیز با همراهی آکادمی برتر به کسب جایگاه در مسابقات ملی برای کشور عزیزمان خواهند پرداخت.

رده های سنی در آکادمی برتر:

 • رده ی سنی نونهالان(6تا 12 سال)
 • رده ی سنی نوجوانان (12تا 17 سال)
 • رده ی سنی جوانان (17 تا 19سال)
 • رده ی سنی بزرگسالان (بیش از 19 سال)

بر اساس این رده بندی های سنی، پکیج های بدن سازی و آمادگی جسمانی نیز طراحی شده اند. در کنار این ها مشاور تغذیه و برنامه ی غذایی متناسب با رشته ی بدمینتون برای ورزشکاران برقرار است.

معرفی پکیج های آموزشی آکادمی برتر:

  • پکیج آموزشی استعداد یابی و آموزش نونهالان :

در این پیکیج جشنواره های جذابی را تدارک دیده ایم تا در میان نونهالان عزیز استعداد ها را کشف کنیم. بنابراین 4 جلسه آموزش رایگان و سپس ادامه ی آموزش برای عزیزانی که مستعد باشند ادامه خواهد یافت. این دوره برای جذب علاقه مندان است.

  • پکیج اموزشی مبتدی :

در این پکیج به آموزش افرادی میپردازیم که برای نخستین بار به سوی بدمینتون آمده اند. به ویژه کسانی که به صورت تفریحی بدمینتون بازی کرده اند نیز در این پکیج آموزش خواهند دید.

  • پکیج اموزشی نیمه پیشرفته:

این دوره یک پله ی جهشی خواهد بود تا ورزشکاران ایرادات خود را رفع کنند. در این دوره تمامی آموزش ها مرور میشوند.

  • پکیج اموزشی پیشرفته :

این دوره به طور تخصصی به رفع ایرادات میپردازد و آموزش های نو نیز آغاز میشوند. تکنیک های بازی یک نفره، ضربات پیچیده و گول زننده، انواع سرویس و … آموزش های این دوره هستند .

  • پکیج اموزشی دوبل:

دوره ی آموزش دوبل با هدف شناخت افراد هماهنگ و تشکیل تیم های دونفره انجام میشود. در این دوره تکنیک های بازی دونفره، بازی بدون توپ در زمین و بازیهای تدارکاتی آموزش داده میشوند.

آموزش ها در هر یک از پکیج ها چگونه اند؟

پکیج استعداد یابی نونهالان، کودکان 6 تا 10 سال :

این پکیج یک تجربه ی شگفت انگیز و همراه با بازی و سرگرمی برای کودکان خواهد بود. در این دوره ی جذاب که به همراه بازی و حرکات جالب است، سعی در جذب آنان خواهیم داشت. آن ها آموزش ضربات، آشنایی با رشته ی ورزشی بدمینتون و آشنایی با حرکات پا را خواهند داشت. در نهایت استعداد یابی و برنامه ریزی ها انجام خواهد شد.

این پکیج طی 24 جلسه ارائه خواهد شد و شامل موارد زیر است:

 • آموزش های ابتدایی رشته ی بدمینتون
 • بازی های مختلف و سرگرمی
 • بدنسازی کودکان
 • تمرینات اعصاب و عضله (هماهنگی اعضای مختلف بدن)
 • آشنایی ابتدایی با قوانین بازی بدمینتون

دانلود پیکج

پکیج استعداد یابی مبتدی

این دوره برای کسانی مناسب است که رده ی سنی آن ها بیش از نونهالان است و آموزشی ندیده اند. در این دوره نیز آنان به آشنایی با رشته ی بدمینتون میپردازند و قوانین را آموزش میبینند.

این پکیح طی 16 جلسه ارائه خواهد شد و شامل موارد زیر است:

  • آشنایی با راکت، توپ و زمین
  • آشنایی با فورهند (روی راکت) و بک هند (پشت راکت)
  • آموزش راکت گیری:

وی گریپ (v) = فورهند و پایه ، تامپ گریپ = بک هند ، برای ضربات جلوی زمین و پشت راکت

 • آموزش سرویس کوتاه با پشت راکت
 • آموزش ضربه نت، بک هند و فورهند
 • آموزش ضربه آندرهند، بک هند و فورهند
 • آموزش حرکت پا یا شادو = نخست شادوی مستقیم و سپس شادوی مورب (کج)
 • آموزش ضربه درایو فورهند و بک هند
 • آموزش دفاع ضربه اسمش بک هند وفورهند
 • آموزش حرکت پا و شادوی دفاع اسمش
 • آموزش بازیهای مختلف نصف و کل زمین و آشنایی با قوانین کل بدمینتون
 • آموزش ضربات عقب زمین * دراپ * تامن * اسمش (طی این دوره تنها 2 جلسه)
 • انجام مسابقات داخلی و اهدای جوایز

دانلود پیکج
پکیج استعداد یابی نیمه پیشرفته:

در این دوره روند حرفه ای گری ورزشکاران به صورت کاملا تخصصی و با برنامه ریزی کامل انجام میشود. این دوره نیز در نخستین جلسات به مرور قوانین و رفع ایرادات باقی مانده از دوره های گذشته میپردازد.

این پکیج طی 16 جلسه ارائه خواهد شد و شامل موارد زیر است:

 • مرور کلی ضربات مختلف در جلسات اول
 • آموزش نت پیچ دار و مورب (کج)
 • آموزش آندرهند تیز فورهند و بک هند
 • آموزش ضربه حمله از کنار (سایه اتک)
 • آموزش شادوی کل زمین
 • آموزش شادو به همراه توپ اندازی در کل زمین
 • آموزش ضربه دراپ بک هند
 • آموزش ضربه تاس بک هند همراه راکت گیری کرند (گوشه ای)
 • آموزش ضربه روی تور فورهند همراه با راکت گیری دسته ماهیتابه ای (پن هندل)
 • آموزش ضربه روی تور بک هند

دانلود پیکج
پکیج استعداد یابی پیشرفته:

این دوره برای ورزشکاران اهمیت ویژه ای دارد از این جهت که به طور تخصصی به رفع ایرادات میپردازند. اگر ورزشکاران ایراداتی در ضربات و تکنیک ها داشته باشند طی جلسات ابتدایی این مشکلات رفع میشوند. در جلسات نخست تمام موارد دوره ی گذشته مرور خواهند شد.

این پکیج طی 16 جلسه ارائه خواهد شد و شامل موارد زیر است:

 • آموزش و رفع اشکال دوره نیمه پیشرفته
 • آموزش و تعریف بازی یک نفره و دونفره
 • آموزش تاکتیک های بازی 1 نفره
 • آموزش ضربه نت کج فورهند و بک هند (نت مورب)
 • آموزش ضربه آندرهند گول زننده (دومچه)
 • آموزش ضربه هاف اسمش و دراپ تیز
 • آموزش تاس حمله ای
 • آموزش اسمش کامل
 • آموزش ضربات کات دار عفب زمین: * تاس * دراپ
 • آموزش بازی دونفره و تاکتیک های آن
 • آموزش ضربه سرویس بلند با روی راکت یا فورهند
 • انجام مسابقات داخلی و اهدای جوایز که در طول دوره به اطلاع هنرجویان خواهد رسید.
 • ذکر این نکته ضروری است که بنا به تشخیص مربیان در هر یک از سرفصل ها نسبت به توانایی و استعداد، صرف وقت و تمرین بیشتر ممکن خواهد بود.

دانلود پیکج
پکیج استعداد یابی دوره ی دوبل:

این پکیج بسیار تخصصی است و طی جلسات ابتدایی مرور تمامی قوانین گفته شده و رفع تمامی ایرادات انجام خواهد شد. در این دوره هر یک از سرفصل ها به دلیل سختی و اهمیت آن در طول 2 جلسه آموزش داده میشوند.

 • آشنایی با بازی دونفره
 • آشنایی با قوانین کلی دونفره
 • آشنایی با جای گیری دونفره
 • آشنایی با ضربات مختلف و استفاده از آن ها در بازی دونفره
 • آشنایی با سرویس (تیز و کوتاه) پشت راکت به صورت هدفمند در بازی دونفره
 • آشنایی با تاکتیک در بازی دونفره
 • آشنایی با وظایف هرفرد در بازی دونفره در شرایط مختلف و با توپ های مختلف
 • آشنایی با دفاع در بازی دونفره
 • آشنایی با حمله در بازی دونفره
 • آشنایی با بازی بدون توپ در بازی دونفره
 • بازی شرطی و هدفمند
 • بازی تدارکاتی

دانلود پیکج

شرح خدمات تعداد جلسات قیمت دانلود پکیج ثبت نام
پکیج استعداد یابی کودکان واموزشهای پایه 24 جلسه 600.000 تومان دانلود ثبت نام
پکیج اموزشی مبتدی 16 جلسه 600.000 تومان دانلود ثبت نام
پکیج اموزشی متوسط 16 جلسه 650.000 تومان دانلود ثبت نام
پکیج اموزشی پیشرفته 16 جلسه 700.000 تومان دانلود ثبت نام
پکیج اموزشی دوبل 16 جلسه 700.000 تومان دانلود ثبت نام
ورود | ثبت نام